KURSE TË GJUHËS GJERMANE

Fëmijë

Mësimi i gjuhës Gjermane për fëmijët zhvillohet dy herë në javë nga 60 min. Metoda interaktive dhe argëtuese, në mënyrë që fëmjët ta përvetësojnë më mirë gjuhën e huaj.

Kursi: 2x në javë 60 min
Pagesa mujore: 3000 lekë

Të rritur

Mësimi i gjuhës Gjermane për të rriturit zhvillohet dy herë në javë nga 90 min. Punohet me metodën e librave Schritte, e cila është aprovuar dhe ka dhënë gjithmon rezultate të kënaqëshme për studentët.

Kursi: 2x në javë 90 min

Pagesa:

A1.1: 9000 lekë  22 seanca nga 90 min
A1.2: 9000 lekë  22 seanca nga 90 min
A2.1: 9000 lekë  22 seanca nga 90 min
A2.2: 9000 lekë  22 seanca nga 90 min

B1.1: 10000 lekë  22 seanca nga 90 min
B1.2: 10000 lekë  22 seanca nga 90 min
B2.1: 10000 lekë  22 seanca nga 90 min
B2.2: 10000 lekë  22 seanca nga 90 min

Individual: 1500 lekë  60 min
Online: 15 Euro 60 min

Call Now Button